Falšovanie potravín je celosvetový problém. Napríklad v Číne sa falšuje whisky. Paradoxne to ale nie je alkohol, ktorý by je falšovaný najviac. Viac prezradí profesorka Hajšlová.