Na začiatku každého zločinu je nápad. Ak je to však nápad zlý, je celkom jasné, že ani zločin samotný nedopadne dobre.