Kvôli dokonalým vojenským robotom bude možno vo vojnách umierať menej ľudí ... Alebo naopak oveľa viac!