Viktor Horján veľmi svojsky a vtipne komentuje udalosti ostatného týždňa.