Jedna z najsilnejších a najviac nevypočítateľných látok na svete sa stala rekreačnou drogou. Môžeme ešte zamedziť jej zneužitiu?