Hovorí sa, že dnešný svet funguje vďaka matematike. Pozrite sa na rôzne tematické okruhy tak, ako ich zrejme nepoznáte.