Jeho začiatky na Novom Zélande neboli ľahké. Bol niekoľkokrát okradnutý a ťažko hľadal prácu. Potom si zaplatil kurz na výškové práce a život sa mu pomaly obracia na rozprávku. Je totiž len jeden z ôsmich ľudí v krajine, ktorý má povolenie pracovať na štíte veterných elektrární.