Svoj hlas máme väčšinou radi do tej doby, než ho počujeme na nejakej nahrávke. V hlave nám znie úplne inak. Prečo sa to ale deje a čo za tým stojí?