V našich dejinách došlo niekoľkokrát k okamihu, keď osud ľudstva visel na vlásku. Vybrali sme desať najaktuálnejších. Stačilo málo a dnes by sme tu pravdepodobne neboli.