Je pravdou alebo mýtom, že biopotraviny neobsahujú žiadne pesticídy a má bioovocie viac vitamínov?