Sledujte novú časť talkšou Viktora Horjána. Dnes so známou herečkou Petrou Polnošovou o tom, čo ju baví a ako ju vnímajú jej deti.