Medzinárodný deň mládeže, hlas amerického ľudu a kolektív futbalistiek z Veřovíc. To všetko vás čaká v tomto diele Veľkých novín.