Fidel Castro stál na čele Kuby takmer 50 rokov. A za tú dobu sa stal terčom obrovského množstva atentátov - klasických i veľmi neobvyklých.