Motorkárov pokus o vybrzdenie preveril tvrdosť jeho stroja a silu jeho bŕzd.