Poznali ich už dokonca starí Gréci. Chobotnice obývajú chladné oceánske dná, a tak je jasné, že žijú v úplne inom svete, než my. A práve preto je pre nás ťažké pochopiť ich premýšľanie. Veľa vecí sme ale dokázali rozlúštiť.