Niektoré vynálezy mali zásadný vplyv na svet, v ktorom žijeme. Bez nich by zrejme súčasnosť vyzerala úplne inak. Ktoré vynálezy to sú?