Sledujte najnovšiu časť satirickej relácie Viktora Horjána. Tentokrát trochu aj o výsledkoch volieb.