Špekáčik mal isté očakávania a dostal sľub. Ale splnilo sa mu, čo si prial?